[us_gallery ids=”4491,51,4485,3841″ columns=”1″ indents=”1″]

Lagändringen innebär att ett hus på 25 kvadratmeter ska kunna byggas på tomten utan bygglov. Anmälan måste göras till byggnadsnämnden, som ser till att alla tekniska krav följs. Därefter får husägaren ett startbesked. Däremot sker inte någon prövning av hur huset placeras i förhållande till detaljplanen.

Attefallshuset i punktform

  • Attefallshuset får enbart byggas som komplement till ett redan existerande hus
  • Till skillnad från friggeboden ska Attefallshuset kunna användas som permanentboende, men också som gäststuga, garage eller kontor
  • Högsta nockhöjd är 4 meter, vilket möjliggör ett loft
  • Huset måste ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen, annars krävs grannars tillstånd
  • Lagändringen träder i kraft den 2 juli

Stefan Attefall:

– Den stora vinsten med förslaget är att man kan bygga utöver detaljplanen. Om man har en detaljplan som tillåter max 150 kvadrat boyta får man bygga 25 kvadrat utöver det. Det vidgar friheten för villaägare.

Läs mer om attefallshuset på följande länkar