Fler kan få rätt att överklaga startbesked för byggnation

0
1423

Den 23 februari 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i två mål om rätt att överklaga beslut om startbesked enligt plan- och bygglagen. Genom domen frångår Mark- och miljööverdomstolen ordalydelsen i lagstiftningen och utvidgar kretsen som har rätt att överklaga.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här