Vad gäller för attefallshus?

0
1723
vad gäller för attefallshus
vad gäller för attefallshus

Attefallshus är ett så kallat komplementbostadshus som får byggas utan bygglov med en sammanlagd yta om upp till 25 kvm. Med sin gedigna storlek ger det dig möjlighet att bygga en självständig och fristående extrabostad.

Även om attefallshuset är bygglovsfritt, så finns det så klart ett regelverk att ta hänsyn till. Det där med attefallshus har visat sig vara lite krångligare än de gamla friggebodsreglerna, där det i princip bara var att börja bygga.

Generellt i Sverige gäller samma regler för de som vill bygga attefallshus: Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Därefter har det visat sig vara lite olika regler i olika kommuner. I vissa kommuner anmäler du bara att du vill bygga och så får du ett startbesked om reglerna om placering, höjd och så vidare följs i övrigt. I andra kommuner måste du lämna in ritning på sitt blivande hus innan bygglov erhålls, och i ytterligare andra kommuner måste du fylla i en kontrollplan under byggets gång och lämna in det för att få ett så kallat slutbevis för byggnaden.

Priserna för administration, startbesked och så vidare kring Attefallshusen varierar också en del mellan kommunerna. Hör med Bygg & Miljö på just din kommun för att få reda på vad som gäller. Så här ser reglerna ut för hur huset får se ut och var det får placeras (gäller för hela Sverige):

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.
Om du uppför attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs grannarnas medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Särskilda regler gäller inom strandskyddsområde och nära järnvägsområde, kolla med din kommun.
Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. Du kan också ha det som komplementbyggnad, det vill säga uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här